Algemene Voorwaarden

Managing director: Leonardo Cardenay Rey

E-Mail:gerlitzenparagliding@gmail.com

Tel: +43 660 9385511

Algemeen

1. Leonardo Cardenas Rey = Gerlitzen Paragliding, organiseert tandem-paraglidingvluchten. Sommige van de vluchten worden overgenomen door onafhankelijke tandempiloten, in dat geval zijn deze tandempiloten de service organisator en contractpartner van de passagier. De uitvoerder op het vlucht ticket (transportcontract), dat moet worden ingevuld vóór de tandem-vlucht, is beschouwd als de organisator en contractpartner.

2. Indien de vlucht niet wordt uitgevoerd door Leonardo Cardenas Rey - Gerlitzen Paragliding, de ondernemer (piloot) vermeld op het ticket is aansprakelijk. Leonardo Cardenas Rey - Gerlitzen Paragliding is verantwoordelijk voor de selectie van een geschikte piloot, maar niet voor de uitvoering (tandem vlucht) zelf.

3. Het vervoer van mensen met de tandem-paraglider door Gerlitzen Paragliding is onderwerp Oostenrijks recht, in het bijzonder de bepalingen van de luchtvaartwet.

4. Voordat de vlucht begint, moet de passagier (in het geval van kinderen een wettelijke voogd of een volwassen begeleider) het transportcontract lezen en bevestigen met zijn handtekening. Elke passagier krijgt voor de start instructies. Als de passagier deze niet begrijpt of om welke reden dan ook het niet kan volgen, dient hij de piloot hiervan op de hoogte te stellen.

5. De passagier is verplicht Gerlitzen Paragliding en de tandempiloot op de hoogte te stellen als er een verhoogd risico op verwondingen tijdens het opstijgen en landen vanwege zijn gezondheidstoestand. Het volgende moet worden gemeld: beperkingen van het bewegingsapparaat, ernstige ziekten van het hart, de wervelkolom, evenals hoge bloeddruk, orgaanaandoeningen en dergelijke, mentale of psychologische ziekten, drugs- of alcoholmisbruik.

6. Als er onduidelijk is over de geschiktheid om te vliegen, is het verplicht om te informeren over de geschiktheid voor Gerlitzen-paragliding

Verzekering en aansprakelijkheidsbeperkingen

7. Ten behoeve van de tandempassagier en de items die met hem worden meegenomen, is een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering afgesloten

8. Gerlitzen Paragliding of de tandempiloot is slechts gehouden tot vergoeding van schade als de schade  opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt als gevolg van een handelen of nalaten van Gerlitzen Paragliding, of haar personen, die zij gebruikt om het transportcontract na te komen. In elk geval, aansprakelijkheid bestaat niet indien de vervoerder en zijn / haar persoon alle nodige maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen of als deze maatregelen niet konden worden genomen. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor de items van de vervoerde tandempassagier is beperkt tot het bedrag van de daarvoor afgesloten verzekering. Ieder verdere aanspraken kunnen alleen worden gemaakt in geval van opzet of grove nalatigheid.

9. De passagier is verantwoordelijk voor alle waardevolle spullen die hij meeneemt. De objecten moeten zodanig zijn vastgemaakt dat verlies tijdens de vlucht uitgesloten kan worden. Puntig, scherp of glazen voorwerpen, wapens, onder druk staande containers, explosieven en ontstekers evenals pyrotechniek verlichtingssets mogen niet mee op de vlucht.

10. Gerlitzen Paragliding is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat op de weg van en naar de landingsplaats.

11. Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid is mutatis mutandis ook van toepassing ten gunste van de werknemers, onafhankelijke tandempiloten en gemachtigde vertegenwoordigers van Gerlitzen Paragliding.

Uitrusting

12. De passagier verbindt zich ertoe kleding die geschikt is voor het weer (weer en wind bestendig, geschikt voor vervuiling), stevige schoenen en handschoenen te dragen. Gerlitzen Paragliding zet zich in voor het leveren van helmen en vluchtuitrusting.

 

Data en uitvoering

13. Gerlitzen Paragliding biedt het hele jaar door tandemvluchten. Beperkingen vloeien voort uit het weer en de openingstijden van de berggondel. Afspraken kunnen worden gemaakt via telefoon, e-mail of via de boekingsmodule.

14. Wij willen erop wijzen dat er, ondanks vaste afspraken, geen recht op is tandemvluchten als de weersomstandigheden in het vlieggebied dit niet toelaten. In het geval van een uitstel of kortstondige annulering, er bestaat geen recht op vergoeding, vergoeding of vergoeding van overige gemaakte kosten. Wel het recht om bij te praten over het voortzetten van de vlucht. Gerlitzen Paragliding streeft ernaar tijdige informatie te verstrekken over de haalbaarheid van de vlucht.

15. Weergerelateerde annuleringen vereisen geen objectief bewijs, de subjectieve indruk van de leidinggevende piloot is voldoende.

16. De vluchtduur is afhankelijk van verschillende weersinvloeden, wat betekent dat er geen uniforme vluchttijd kan worden gegarandeerd.

17. De passagier is verplicht om de instructies van de piloot op te volgen bij het opstijgen en landen evenals tijdens de vlucht.

Prijzen

18. De prijzen vermeld op de website en het transportcontract zijn belastingvrij naar paragraaf (§ 6 Abs. 1 Z 27 UStG) kleine bedrijven.

 

Betalingsvoorwaarden, vertraging, geldigheidsvouchers

19a. Door een tegoedbon te bestellen, verbindt de klant zich ertoe de aankoopprijs binnen 7 dagen na ontvangst van de tegoedbon zonder aftrek te betalen.

19b. Vouchers vervallen 24 maanden na de uitgiftedatum. In individuele gevallen zijn op afspraak speciale regelingen mogelijk. De vouchers / tickets moeten op de dag van de vlucht worden meegebracht en aan de piloot worden overhandigd.

19c. Als de voucher later dan 24 maanden wordt ingewisseld, moet het verschil tussen de waarde van de voucher en de huidige op de website vermelde prijs worden betaald.

20a. U kunt ter plaatse contant betalen, per factuur of creditcard volgens uw gebruikelijke voorwaarden. Bij betaling per factuur: binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder aftrek. Mogelijk moet u de kosten dragen die kunnen ontstaan 

20b. Als u een betalingsachterstand heeft, bent u de wettelijke vertragingsrente verschuldigd met het bedrag van 5 procentpunten boven het basistarief. U betaalt een herinneringsvergoeding van EUR 2,50 voor elke herinneringsbrief die naar u wordt verzonden nadat de standaard is opgetreden, tenzij er in opzichzelf staande gevallen een lagere of hogere schade is bewezen .

Annulieringskosten

21. De passagier kan zich te allen tijde per e-mail terugtrekken uit de overeengekomen afspraak via gerlitzenparagliding@gmail.com, of via Whatsapp-bericht naar +43660 9385511. Annuleringen tot 2 dagen voor de gereserveerde datum zijn gratis mogelijk, van 1 dagen tot 24 uur voorafgaand worden er annuleringskosten van 50% in rekening gebracht. Vouchers en tickets vervallen met een annulering en worden opnieuw geldig na ontvangst van de annuleringsbetaling. Een terugbetaling van de resterende aankoopprijs is uitgesloten. Dit geldt ook voor vouchers of tickets van verkoop partners. Voor annuleringen binnen 12 uur bedragen de annuleringskosten 100%. Vouchers en tickets worden gefactureerd als "no show".

 

Gebruiksrecht beeld- en filmmateriaal

22. De passagier gaat uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van foto's en films gemaakt door Gerlitzen Paragliding of zijn piloten tijdens de vlucht voor reclamedoeleinden enz.

Risico-informatie

23. We willen erop wijzen dat bij het paragliden, zelfs met de grootste zorg en optimaal vlucht, ongevallen met aanzienlijke verwondingen (bijv. verstuikingen, gebroken botten, kneuzingen van de cervicale wervelkolom, ruggenmergletsels, hersenschudding, in extreme gevallen overlijden, enz.) kunnen niet worden uitgesloten. Er is een verhoogd risico tijdens het opstijgen en landen als gevolg van onjuist optreden, voorkomen of vallen. Wij proberen dit risico zo laag mogelijk te houden. De passagier is daarom verplicht de instructies van de piloot op te volgen bij het opstijgen, landen en tijdens de vlucht en bevestigt dat hij in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid verkeert.

  

VERVOERCONTRACT

24.Voor aanvang van de vlucht ondertekent de passagier de factuur inclusief de vervoerovereenkomst. Daarbij bevestigt de passagier dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en erkend. Dit houdt in dat er een luchtvervoersovereenkomst wordt gesloten tussen de passagier en de piloot. De wettelijke bepalingen in Oostenrijk voor commercieel personenvervoer zijn ook van toepassing op deze tandemvlucht zoals overeengekomen. We verwijzen hierbij nogmaals specifiek naar punt 23.

Slotbepalingen

25. Het Oostenrijkse recht is uitsluitend van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit deze vervoersovereenkomst.

26. Indien individuele bepalingen van de AGB / BB niet effectief zijn, blijft de effectiviteit  onaangetast op alle andere punten. In plaats daarvan zou er een passende verordening moeten zijn die het meest overeenkomt met de ineffectieve bepalingen.